"đinh đóng giàn giáo" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "đinh đóng giàn giáo" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đinh đóng giàn giáo dịch sang tiếng anh là: scaffold nail
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.