"đinh đóng bê tông" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "đinh đóng bê tông" dịch thế nào sang tiếng anh?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đinh đóng bê tông dịch sang tiếng anh là: concrete nail
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.