"định địa chỉ rút gọn" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "định địa chỉ rút gọn" tiếng anh là từ gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định địa chỉ rút gọn là: abbreviated addressing
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.