"định địa chỉ nhiều mức" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "định địa chỉ nhiều mức" tiếng anh nói thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định địa chỉ nhiều mức từ đó là: multi-level addressing
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.