"định địa chỉ mở rộng (chủ gọi)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "định địa chỉ mở rộng (chủ gọi)" dịch sang tiếng anh như thế nào? Cảm ơn nhiều nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định địa chỉ mở rộng (chủ gọi) dịch sang tiếng anh là: Extended Addressing (Calling) (EAG)
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.