"đinh đĩa (đóng vào gỗ)" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "đinh đĩa (đóng vào gỗ)" tiếng anh nói thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đinh đĩa (đóng vào gỗ) dịch sang tiếng anh là: timber dog
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.