"định dạng nhanh" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "định dạng nhanh" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định dạng nhanh tiếng anh đó là: quick format
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.