"định dạng kiểu ký tự" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "định dạng kiểu ký tự" tiếng anh là từ gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định dạng kiểu ký tự đó là: character format
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.