"định dạng đĩa vi tính" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "định dạng đĩa vi tính" tiếng anh là gì? Thank you.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định dạng đĩa vi tính tiếng anh đó là: format disk
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.