"định dạng AIFF" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "định dạng AIFF" dịch thế nào sang tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định dạng AIFF dịch là: AIFF
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.