"đính chính kỹ thuật bản thảo" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "đính chính kỹ thuật bản thảo" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đính chính kỹ thuật bản thảo tiếng anh đó là: Draft technical Corrigendum (ISO/IEC) (DCOR)
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.