"đình chỉ thủ tục tố tụng phá sản" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "đình chỉ thủ tục tố tụng phá sản" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đình chỉ thủ tục tố tụng phá sản tiếng anh là: stop bankruptcy proceedings
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.