"đình chỉ bán ra thị trường (chứng khoán hoặc cổ phiếu)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "đình chỉ bán ra thị trường (chứng khoán hoặc cổ phiếu)" tiếng anh nghĩa là gì? Cảm ơn nhiều nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đình chỉ bán ra thị trường (chứng khoán hoặc cổ phiếu) từ đó là: striking off from the list
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.