"đỉnh - Đỉnh (Điện áp ~)" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "đỉnh - Đỉnh (Điện áp ~)" tiếng anh là từ gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đỉnh - Đỉnh (Điện áp ~) đó là: Peak To Peak (voltage) (PTP)
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.