"điếu xì gà nhỏ" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "điếu xì gà nhỏ" tiếng anh nghĩa là gì? Cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điếu xì gà nhỏ tiếng anh là: cigarillo
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.