"điếu xì gà cong" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "điếu xì gà cong" dịch thế nào sang tiếng anh? Thank you so much.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điếu xì gà cong đó là: crook
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.