"điều trị đái tháo đường" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "điều trị đái tháo đường" dịch thế nào sang tiếng anh? Cảm ơn nhiều nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều trị đái tháo đường từ tiếng anh đó là: diabetotherapy
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.