"điều trị bằng kích tố cơ quan đồng loại" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "điều trị bằng kích tố cơ quan đồng loại" tiếng anh là từ gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều trị bằng kích tố cơ quan đồng loại tiếng anh đó là: homostimulation
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.