"điều tra tình hình thương mại" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "điều tra tình hình thương mại" dịch sang tiếng anh thế nào? Cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều tra tình hình thương mại dịch là: business survey
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.