"điều tra nghiên cứu, điều nghiên người tiêu dùng" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "điều tra nghiên cứu, điều nghiên người tiêu dùng" tiếng anh là từ gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều tra nghiên cứu, điều nghiên người tiêu dùng từ tiếng anh đó là: consumer research
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.