"điều tra công nhân viên chức" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "điều tra công nhân viên chức" tiếng anh là từ gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều tra công nhân viên chức dịch sang tiếng anh là: staff survey
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.