"điều tiêu tĩnh điện" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "điều tiêu tĩnh điện" tiếng anh nghĩa là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều tiêu tĩnh điện dịch là: electrostatic focusing
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.