"điều tiêu tinh" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "điều tiêu tinh" dịch thế nào sang tiếng anh?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều tiêu tinh từ tiếng anh đó là: fine focused
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.