"điều tiết tài chánh ngân hàng" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "điều tiết tài chánh ngân hàng" dịch sang tiếng anh như thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều tiết tài chánh ngân hàng dịch là: credit rein
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.