"điều nghiên chi tiêu của người tiêu dùng" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "điều nghiên chi tiêu của người tiêu dùng" tiếng anh nghĩa là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều nghiên chi tiêu của người tiêu dùng từ tiếng anh đó là: consumer expenditure survey
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.