"điều mã xung" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "điều mã xung" dịch thế nào sang tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều mã xung từ đó là: pulse code modulation (PCM)
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.