"điều lệ thương mại, thông thương, mậu dịch" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "điều lệ thương mại, thông thương, mậu dịch" tiếng anh là từ gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều lệ thương mại, thông thương, mậu dịch tiếng anh là: trade regulations
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.