"điều lệ nhập khẩu" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "điều lệ nhập khẩu" dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều lệ nhập khẩu từ đó là: import regulations
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.