"điều lệ công nhân viên chức" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "điều lệ công nhân viên chức" dịch sang tiếng anh như thế nào? Thanks.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều lệ công nhân viên chức tiếng anh đó là: staff regulations
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.