"điều kiện vận hành máy thu" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "điều kiện vận hành máy thu" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều kiện vận hành máy thu đó là: receiver operating conditions
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.