"điều kiện ưu đãi nhất" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "điều kiện ưu đãi nhất" tiếng anh nghĩa là gì? Thanks.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều kiện ưu đãi nhất từ đó là: best terms
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.