"điều kiện tối ưu" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "điều kiện tối ưu" tiếng anh nghĩa là gì? Cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều kiện tối ưu đó là: optimal conditions
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.