"điều kiện thuê tàu gộp cả phí" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "điều kiện thuê tàu gộp cả phí" tiếng anh là gì? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều kiện thuê tàu gộp cả phí đó là: gross charter
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.