"điều kiện theo hiện trạng" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "điều kiện theo hiện trạng" tiếng anh nghĩa là gì? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều kiện theo hiện trạng từ tiếng anh đó là: tale qualify
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.