"điều kiện tái lập được" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "điều kiện tái lập được" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều kiện tái lập được dịch là: reproducibility conditions
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.