"điều kiện sẵn sàng" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "điều kiện sẵn sàng" tiếng anh là gì? Xin cảm ơn.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều kiện sẵn sàng từ đó là: ready condition
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.