"điều kiện phím không hợp lệ" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "điều kiện phím không hợp lệ" dịch thế nào sang tiếng anh? Xin cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều kiện phím không hợp lệ là: invalid key condition
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.