"điều kiện phẩm chất hàng đến" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "điều kiện phẩm chất hàng đến" dịch sang tiếng anh như thế nào? Thanks.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều kiện phẩm chất hàng đến tiếng anh là: landed quality terms
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.