"điều kiện máy" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "điều kiện máy" dịch sang tiếng anh như thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều kiện máy từ đó là: machine conditions
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.