"điều kiện liên kết phủ định" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "điều kiện liên kết phủ định" dịch sang tiếng anh như thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều kiện liên kết phủ định tiếng anh đó là: negated combined condition
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.