"điều kiện kinh tế-xã hội" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "điều kiện kinh tế-xã hội" dịch thế nào sang tiếng anh? Cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều kiện kinh tế-xã hội từ tiếng anh đó là: socio-economic conditions
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.