"điều kiện kim loại thấp nhất" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "điều kiện kim loại thấp nhất" dịch sang tiếng anh thế nào? Thank you.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều kiện kim loại thấp nhất tiếng anh đó là: minimum metal condition
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.