"điều kiện kiên quyết có tính khái quát" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "điều kiện kiên quyết có tính khái quát" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều kiện kiên quyết có tính khái quát tiếng anh là: broad economic prerequisites
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.