"điều kiện không nén được" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "điều kiện không nén được" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều kiện không nén được dịch là: condition of uncompresssibility
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.