"điều kiện kê" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "điều kiện kê" dịch thế nào sang tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều kiện kê tiếng anh là: condition of bearing
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.