"điều kiện giao dịch bằng tiền mặt" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "điều kiện giao dịch bằng tiền mặt" tiếng anh là từ gì? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều kiện giao dịch bằng tiền mặt dịch là: cash basis
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.