"điều kiện fađinh toàn bộ" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "điều kiện fađinh toàn bộ" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều kiện fađinh toàn bộ từ tiếng anh đó là: full fading conditions
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.