"điều kiện dễ chấp nhận (về mậu dịch)" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "điều kiện dễ chấp nhận (về mậu dịch)" tiếng anh là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều kiện dễ chấp nhận (về mậu dịch) từ đó là: easy terms
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.