"điều kiện của một khoản vay" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "điều kiện của một khoản vay" tiếng anh nghĩa là gì? Cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều kiện của một khoản vay tiếng anh là: condition of a loan
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.