"điều kiện chuẩn" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "điều kiện chuẩn" tiếng anh là gì? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều kiện chuẩn đó là: reference conditions
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.